ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่บนถนนไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เนื้อที่.... จังหวัด.....

สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นสินค้า... ดังนี้

นอกจากนี้ด่านศุลกากรมาบตาพุด ยังมีการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับ... มีพื้นที่รับผิดชอบ....

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงาน...

นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ข่าวด่านศุลกากรมาบตาพุด

19 กรกฎาคม 2562
ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และคณะทำงานพันธมิตรศุลกากร จัดการสัมมนาในหัวข้อ Customs 2019 : The Next to Beyond โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.ระยอง
18 กรกฎาคม 2562
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผอ. ศภ.1 ได้จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศภ.1 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามผลการจัดเก็บรายได้และแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมี นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศ
7 มิถุนายน 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นายกำธร เจริญสุข เข้ารับการสัมมนาหลักสูตร "ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย ครั้งที่ 4"
4 กรกฎาคม 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมทำกิจกรรม Cleaning Day ทำความสะอาดภายใน และภายนอกอาคารที่ทำการด่านฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด จ.ระยอง
28 มิถุนายน 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
17 มิถุนายน 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับกระทรวงการคลัง และผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) จังหวัดชลบุรี
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ