สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

นางสาวภัทริยา กุลชล
นายด่านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 395 เข้าชมเดือนนี้
  • 40,277 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
    สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่บนถนน ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เดิมจัดตั้งขึ้นเป็น ด่านศุลกากรมาบตาพุดเพื่อรองรับแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2538 มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม จ.ระยอง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บนเนื้อที่ 2-0-12.5 ไร่ ต่อมาในปี 2563 ได้จัดตั้งเป็น สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 485/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 พ.ย. 63 เพื่อรองรับภารกิจ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านการขยายเศรษฐกิจและการลงทุน ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
     หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายศุลกากร สินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท ปิโตรเคมี เหล็ก รถยนต์ และอื่นๆ

นางสาวภัทริยา  กุลชล
นายด่านศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด 

ข่าวสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด

27 พฤษภาคม 2565
นำเสนอผลงาน "MTP Customs Services on Application Line" ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ 7 ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting)
25 พฤษภาคม 2565
มอบผลไม้และอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อบุคคลพิเศษ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชุลบุรี
25 พฤษภาคม 2565
ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1/2565 พร้อมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
3 พฤษภาคม 2565
เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบถังและการตรวจสอบตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังที่ใช้เป็นภาชนะรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว"
28 เมษายน 2565
โครงการสัมมนาหลักสูตรผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณชายหาดโรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
31 มีนาคม 2565
ต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนจาก บริษัท เลาชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

ประกาศเสนอราคา/ผู้ชนะการประกวด

20 มิถุนายน 2565 09:27:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับไว้ใช้ในราชการ สมพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พฤษภาคม 2565 18:11:39
แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
2 พฤษภาคม 2565 17:59:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2565 14:46:46
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2565 โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง
7 ตุลาคม 2563 15:00:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับดครงการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด่านศุลกากรมาบตาพุด จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ตุลาคม 2563 11:22:45
ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ