ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่บนถนนไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เนื้อที่.... จังหวัด.....

สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นสินค้า... ดังนี้

นอกจากนี้ด่านศุลกากรมาบตาพุด ยังมีการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับ... มีพื้นที่รับผิดชอบ....

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงาน...

นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ข่าวด่านศุลกากรมาบตาพุด

22 มีนาคม 2562
นายด่านฯ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ-จ่ายก๊าชธรรมชาติเหลวหนองแฟบ
14 มีนาคม 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด , นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ , หน.ฝบศ.2 , หน.ฝปป และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
22 กุมภาพันธ์ 2562
Mr.Roy Huang และ คุณศิราภรณ์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด , นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. และ นายสงบ สิทธิเดช เพื่อขอคำแนะนำในการขอจัดตั้งเขตปลอดอากรในพื้นที่ จังหวัดระยอง
5 มีนาคม 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. , หน.ฝบศ.1 , หน.ฝปป. , หน.ฝคต. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าเยี่ยมชม บริษัท NS-Siam United Steel จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช เพื่อรับทราบ ปั
14 กุมภาพันธ์ 2562
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. ร่วมประชุมกับพลเรือตรีสุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และผู้บริหาร เรื่อง ประชุมหารือเพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ และแผนพัฒนา ณ โรงแรม สวอนเลค เพื่อรับทราบปัญ
13 กุมภาพันธ์ 2562
นายถยัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ.ประชุมหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบพิธีการศุลกากรแการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรับฟังความคิดเห็นเกี่
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ