ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่บนถนนไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เนื้อที่.... จังหวัด.....

สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นสินค้า... ดังนี้

นอกจากนี้ด่านศุลกากรมาบตาพุด ยังมีการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับ... มีพื้นที่รับผิดชอบ....

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงาน...

นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ข่าวด่านศุลกากรมาบตาพุด

16 สิงหาคม 2562
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้ส่งมอบบุหรี่ของกลางประเภทบุหรี่เสื่อมสภาพและคดีถึงที่สุด ให้ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จำนวน 6,048 ซอง (120,960 มวน) น้ำหนัก 396.60 ก.ก. รวมมูลค่า 675,922 บาท โดยบ
13 สิงหาคม 2562
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้มอบหมายให้ นางสาวเจริญพร แจ้งวันสุข หน.ฝคต. พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ 3 ศาสนา และพิธีล
8 สิงหาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้มอบหมายให้ น.ส.เจริญพร แจ้งวันสุข หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพิธีเปิดอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยจัดประชุมกับหน่วยราชการ ผู้ประกอบการ
8 สิงหาคม 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.-14.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้มอบหมายให้นายไพศาล บุญเกษมสิน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวขทะเลวันแม่และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิร
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด -เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดระยอง (คบจ.) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ชั้น 1 จังหวัดระยอง
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดระยอง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ปี 2562 'โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระ
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ