ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่บนถนนไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เนื้อที่.... จังหวัด.....

สินค้าที่มาปฏิบัติพิธีการที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นสินค้า... ดังนี้

นอกจากนี้ด่านศุลกากรมาบตาพุด ยังมีการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับ... มีพื้นที่รับผิดชอบ....

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านมาบตาพุด ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงาน...

นายถวัลย์ รอดจิตต์
นายด่านศุลกากรมาบตาพุด 

ข่าวด่านศุลกากรมาบตาพุด

5 ธันวาคม 2561
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอ
3 ธันวาคม 2561
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท เนื่องในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยองประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระอง
29 พฤศจิกายน 2561
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีเปิดงานโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา โบ๊ท โชว์ 2561 โดยมีท่าน ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา จ. ชลบุรี
29 พฤศจิกายน 2561
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่ 1/2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง
28 พฤศจิกายน 2561
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด , นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. , หน.ฝบศ.1 และ เจ้าหน้าทีด่านศุลกากรมาบตาพุด เยี่ยมชมการตรวจปล่อยสินค้าในการนำเข้าและสูบถ่ายก๊าซธรรมชาติของเหลว (LNG) บนเรือ AL HAMLA จากประเทศกาตาร์ ณ ท่า PTT-LNG
23 พฤศจิกายน 2561
นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นายสงบ สิทธิเดช หน. ฝบศ.2 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง (สวท.รย.)จัดทำโครงการผลิตรายงานวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง" ผ่านระบบ FM คลื่นความถี่ 91.75 MHz เพื่อสร้างความ
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ