สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

ประกาศเสนอราคา/ผู้ชนะการประกวด

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับไว้ใช้ในราชการ สมพ. 25 สิงหาคม 2565 14:51:33155
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับไว้ใช้ในราชการ สมพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2565 09:27:04124
3 แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด2 พฤษภาคม 2565 18:11:39168
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุดและอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พฤษภาคม 2565 17:59:11249
5 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2565 โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 แห่ง8 กุมภาพันธ์ 2565 14:46:46239
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับดครงการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด่านศุลกากรมาบตาพุด จำนวน 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ตุลาคม 2563 15:00:47245
7 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2563 11:22:45236
8 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานสถานที่) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2563 11:21:31505
9 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงต้นไม้และสวน (พนักงานสถานที่) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2563 11:21:02211
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2563 13:41:22225
11 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานดูแลบำรุงต้นไม้และสวน (พนักงานสถานที่) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2563 10:29:17250
12 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว16 กรกฎาคม 2563 15:17:39274
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2563 15:15:48231
14 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน และรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดี25 กุมภาพันธ์ 2563 16:49:28263
15 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน และรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู13 กุมภาพันธ์ 2563 11:48:00254
16 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313 กุมภาพันธ์ 2563 11:43:02258
17 ประกาศ ด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313 กุมภาพันธ์ 2563 11:38:29228
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของด่านศุลกากรมาบตาพุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2562 10:03:02278
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2562 14:37:38250
20 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 2)27 สิงหาคม 2562 12:04:47261
21 ประกาศด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง14 สิงหาคม 2562 16:33:59248
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัตินำรถยนต์ด่านฯ ทะเบียน กจ 9089 ระยอง เข้าเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ณ ศูนย์ให้บริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2562 13:43:38255
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ FUJI XEROX รุ่น 3435 จำนวน 10 ตลับ และรุ่น CP405D จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะจะจง31 กรกฎาคม 2562 17:12:36267
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2562 17:01:12263
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอความเห็นชอบในโครงการปรับปรุงเปลี่ยนมุ้งลวด อาคารที่พักอาศัยของข้าราชการด่านศุลกากรมาบตาพุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กรกฎาคม 2562 11:44:14253
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของด่านศุลกากรมาบตาพุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2561 12:09:43281
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารายงานขออนุมัติเครื่องถ่ายเอกสารของด่านศุลกากรมาบตาพุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2561 12:08:56289
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถราชการ ทะเบียน นข 2149 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2561 12:07:57272
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมช่วงล่าง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถราชการ ทะเบียน กจ 9089 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2561 12:06:31286
30 ประกาศเสนอราคา ซื้อในรูปแบบการสั่งจ้างงานจัดทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2561 16:00:50298
31 ประกาศเสนอราคา ซื้อในรูปแบบการสั่งจ้างงานจัดทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2561 16:00:27308
32 ประกาศเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2561 15:59:43295
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2561 16:40:46313
ผลลัพท์ทั้งหมด 33 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ