ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าวด่านศุลกากรมาบตาพุด


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 256330 กรกฎาคม 25634
2 ร่วมต้อนรับและประชุมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา30 กรกฎาคม 25633
3 เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 256328 กรกฎาคม 25636
4 กิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภายใต้ "ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น22 กรกฎาคม 256311
5 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เข้าหารือ เกี่ยวกับพิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร17 กรกฎาคม 256314
6 เล่นกีฬาสานสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม 256313
7 ร่วมโครงการสัมมนาเยียวยาชาวระยอง?ผู้ได้รับผลกระทบจาก? COVID-1914 กรกฎาคม 256314
8 โครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพ?ในการติดตามเร่งรัดการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.256314 กรกฎาคม 25638
9 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เข้าหารือเกี่ยวกับการนำเข้า Naphtha9 กรกฎาคม 256322
10 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 10/25639 กรกฎาคม 256314
11 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หารือแนวทางการปฏิบัติพิธีการกรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20199 กรกฎาคม 256326
12 ข้าร่วมบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.1792 กรกฎาคม 256321
13 หารือแนวทางการปฏิบัติพิธีการกรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192 กรกฎาคม 256326
14 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 256329 มิถุนายน 256315
15 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แนะนำทีมงานรัฐกิจสัมพันธ์กับนายด่านฯ23 มิถุนายน 256335
16 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 9/256310 มิถุนายน 256320
17 เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี8 มิถุนายน 256323
18 วันที่ 3 มิ.ย. 63 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 3 มิถุนายน 256358
19 ประชุมการปรับปรุงแผนบริหารดำเนินการต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของกรมศุลกากร (BCP)1 มิถุนายน 256346
20 วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนังานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร 1 มิถุนายน 256335
21 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 256328 พฤษภาคม 256325
22 ประชุม คบจ. ครั้งที่ 8/256328 พฤษภาคม 256319
23 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออกผลิตภัณฑ์ ?Propylene กับบริษัท.PTT GC27 พฤษภาคม 256326
24 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ?นายอุดมศักดิ์ ไชยเชษฐ์13 พฤษภาคม 256324
25 มอบข้าวสาร (ข้าวเหนียว) ให้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จำนวน 2,000 กิโลกรัม12 พฤษภาคม 256326
26 ลงพื้นที่พบผู้ทบทวนสิทธิ์11 พฤษภาคม 256330
27 ลงพื้นที่พบผู้ทบทวนสิทธิ์3 พฤษภาคม 256334
28 ลงพื้นที่พบผู้ทบทวนสิทธิ์30 เมษายน 256327
29 ออกพื้นที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์29 เมษายน 256342
30 เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 256328
31 ประชุม คบจครั้งที่ 7/256320 เมษายน 256342
32 หารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของไปดำเนินการผลิต16 เมษายน 256342
33 สรงน้ำพระวันสงกรานต์ พ.ศ. 256313 เมษายน 256338
34 กิจกรรมช่วงป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 201911 เมษายน 256330
35 ร่วมงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6 เมษายน 256335
36 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 256330 มีนาคม 256329
37 ทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201928 มีนาคม 256355
38 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด (Body Thermometer) จากบริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด25 มีนาคม 256331
39 บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี ส่งมอบรถยนต์25 มีนาคม 256342
40 มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-1924 มีนาคม 256344
41 มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลระยอง12 มีนาคม 256335
42 ประชุมกลุ่มย่อย (ร่าง)แผนส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯ11 มีนาคม 256331
43 มาตรการการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส Covic-1910 มีนาคม 256338
44 แต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์6 มีนาคม 256347
45 ประชุม คบจ. ครั้งที่ 6/25634 มีนาคม 256332
46 ร่วมต้อนรับ ผอ.กฤติกา ปั้นประเสริฐ ผอ.กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรพร้อมคณะ25 กุมภาพันธ์ 256345
47 สำรวจและตรวจการก่อสร้างแนวรั้วชั่วคราว25 กุมภาพันธ์ 256348
48 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน 20 กุมภาพันธ์ 256364
49 โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 519 กุมภาพันธ์ 256341
50 ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่17 กุมภาพันธ์ 2563129
51 เข้าร่วมให้การต้อนรับ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 14 กุมภาพันธ์ 256331
52 หารือเรื่องการจัดเก็บรายได้13 กุมภาพันธ์ 256334
53 ประชุม คบจ.และโครงการศึกษาดูงาน13 กุมภาพันธ์ 256328
54 ร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ5 กุมภาพันธ์ 256334
55 ให้คำปรึกษา หารือ กับบริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการในการส่งออกน้ำมันดีเซล5 กุมภาพันธ์ 256338
56 เข้าเยี่ยมชม บริษัท ดานิลี่ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563183
57 ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีอร์ด 5 กุมภาพันธ์ 256343
58 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของด่านควบคุมโรคสนามบินอู่ตะเภา29 มกราคม 256345
59 ประชุมนายด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.127 มกราคม 256342
60 ร่วมประชุมการทดสอบระบบ Re-loading LNG25 มกราคม 256374
61 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 4/256322 มกราคม 256334
62 เข้าร่วมรับเสด็จฯ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ฯ21 มกราคม 256330
63 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนบริษัท surveyor เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ21 มกราคม 256337
64 โครงการ อังกฤษหมูหมู16 มกราคม 256327
65 ทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานฝ่ายบริการศุลกากรที่ 215 มกราคม 256341
66 ประชุมคณะทำงานโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง13 มกราคม 256347
67 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน 9 มกราคม 256342
68 รับฟังการชี้แจง คบจ.ดีเด่น ผ่าน Video Conference7 มกราคม 256332
69 กิจกรรม 5 ส.6 มกราคม 256343
70 ร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"25 ธันวาคม 256233
71 คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ เข้าพบกับนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ16 ธันวาคม 256292
72 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร12 ธันวาคม 256267
73 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)9 ธันวาคม 256233
74 นายถวัลย์ รอดจิตต์ น.ดมพ. และนายสงบ สิทธิเดช หน. ฝบศ.2 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand oilman?s charity invitational golf tournament 20196 ธันวาคม 256238
75 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25625 ธันวาคม 256277
76 กิจกรรมวิ่งบ้านพ่อ ชมหอเฉลิมพระเกียรติ5 ธันวาคม 256254
77 พิธีเปิดอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา4 ธันวาคม 256237
78 พิธีเปิดและเยี่ยม บริษัทแซฟฟรอน ลิฟวิ่ง จำกัด20 พฤศจิกายน 2562130
79 งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 256214 พฤศจิกายน 256265
80 โครงการเสวนาทางวิชาการ ?การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ?14 พฤศจิกายน 256265
81 23.10.62 เวลา 10.30 น. นายถวัลย์รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับจังหวัดระยอง นำโดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โด23 ตุลาคม 256255
82 23/10/62 เวลา 07.00 น. ด่านศุลกากรมาบตาพุด นำโดยนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร23 ตุลาคม 256243
83 11/10/62 เวลา 09.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นายกำธร เจริญสุข ผอ. สบศ. ร่วมกับ จนท.ธนารักษ์พื้นที่ระยองตรวจสอบแนวหลักพื้นที่ ที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้ด่านศุลกากรมาบตาพุดใช้ประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ทะเบียนเลขที่ รย.30211 ตุลาคม 256270
84 11/10/62 เวลา 13.30 น.นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นางสาวเจริญพร แจ้งวันสุข หน.ฝคต.เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการนำเข้า - ส่งออกยุทธภัณฑ์ และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม กรมกา11 ตุลาคม 256271
85 วันที่ 9 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ, นายกำธร เจริญสุข ผอ. สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด ในโอกาสเข้าหารือเรื่องการนำเข้าน้ำมันเพื่อผ่านแดนจากไทยไปประเทศลาว ณ ห้องประชุมด่านศ9 ตุลาคม 256247
86 4.10.62 เวลา 10.35 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดระยองและท่องเที่ยวจังหวัดระยองในโอกาสที่? ดร.อุตตม?สาวนายน รมต.กระทรวงการคลังมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคบจ.ระยองและติดตามมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" 4 ตุลาคม 256248
87 วันพุธที่ 2/10/62 เวลา 18.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SURVEYOR บ. SGS ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาบตาพุดอารีน่า จ.ระยอง2 ตุลาคม 256249
88 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง27 กันยายน 256251
89 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสงบ สิทธิเดช หน.ฝบศ.2 นายวิรัตน์ ขวัญสุด หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ประจำเขตปลอดอากร ร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว กับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (สน.อบ.) เพื่อเพิ่มออกซิเจน และยกระดับค24 กันยายน 2562193
90 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดระยอง (คบจ.) ครั้งที่ 11/2562 ณ ร้านอาหารครัวสะตอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง23 กันยายน 256250
91 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้มอบหมายให้ น.ส.เจริญพร แจ้งวันสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ให้ข้อมูลและบรรยายสรุป แก่คณะเจ้าหน้าที่ ศปข. จำนวน 4 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้20 กันยายน 256273
92 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 14.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เข้าร่วมรับมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี19 กันยายน 256297
93 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ น.ส.วาสินา เกษรบัว หน.ฝบท. ร่วมกับ คบจ.ระยอง เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหาร18 กันยายน 256249
94 วันอังคารที่ 3 กันยายน 62 เวลา 09.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษและโครงการโรงงานผลิตไอโซบิวทิลีนและอนุพันธ์ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเร3 กันยายน 256297
95 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. ร่วมกับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง ทำกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 1,000 ต้น ร่วมกับนายนายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหา2 กันยายน 256253
96 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ด่านศุลกากรมาบตาพุด นำโดยนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. และ หน.ฝบศ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบก่อตั้งบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอมินัล จำกัด ณ อาคารสำนักงานใหม่29 สิงหาคม 256272
97 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้มอบหมายให้ น.ส.วาสินา เกษรบัว หน.ฝบท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศูนย์รา29 สิงหาคม 256270
98 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการกิจการสมาคมสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 4/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร29 สิงหาคม 256263
99 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจัหวัดระยอง29 สิงหาคม 256251
100 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 2/2562 (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน อาคาร 1 กรมศุลกากร23 สิงหาคม 256274
ผลลัพท์ทั้งหมด 295 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ