ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าวด่านศุลกากรมาบตาพุด


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรม "GSB Happy Market" 28 กันยายน 256337
2 โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม21 กันยายน 256321
3 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 12/256315 กันยายน 256321
4 ร่วมโครงการ กนอ.เยี่ยมเพื่อนบ้าน15 กันยายน 256318
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคกลาง)10 กันยายน 256314
6 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายปรีดี ดาวฉาย)และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พร้อมพัฒน์) และคณะ24 สิงหาคม 256339
7 ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายโอนเครื่องจักรและวัตถุดิบคงเหลือ ในเขตปลอดอากร เจเนอรัล มอเตอร์ส21 สิงหาคม 256337
8 เยี่ยมชม บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด20 สิงหาคม 256360
9 ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG: Liquified Natural Gas) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด 18 สิงหาคม 256383
10 ร่วมประชุมกับ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด และ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด18 สิงหาคม 256332
11 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256312 สิงหาคม 256334
12 ประชุมตรวจสอบสถานที่และระบบงานสำหรับให้บริการ Pick up Counter ในรูปแบบเคาน์เตอร์ส่วนกลาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (พัทยา-ระยอง)11 สิงหาคม 256329
13 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 256330 กรกฎาคม 256346
14 ร่วมต้อนรับและประชุมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา30 กรกฎาคม 256337
15 เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 256328 กรกฎาคม 256332
16 กิจกรรมโครงการ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภายใต้ "ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น22 กรกฎาคม 256336
17 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เข้าหารือ เกี่ยวกับพิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร17 กรกฎาคม 256349
18 เล่นกีฬาสานสัมพันธ์ 15 กรกฎาคม 256344
19 ร่วมโครงการสัมมนาเยียวยาชาวระยอง?ผู้ได้รับผลกระทบจาก? COVID-1914 กรกฎาคม 256350
20 โครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพ?ในการติดตามเร่งรัดการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.256314 กรกฎาคม 256333
21 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เข้าหารือเกี่ยวกับการนำเข้า Naphtha9 กรกฎาคม 256354
22 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 10/25639 กรกฎาคม 256341
23 บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หารือแนวทางการปฏิบัติพิธีการกรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20199 กรกฎาคม 256359
24 ข้าร่วมบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.1792 กรกฎาคม 256350
25 หารือแนวทางการปฏิบัติพิธีการกรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192 กรกฎาคม 256351
26 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 256329 มิถุนายน 256341
27 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แนะนำทีมงานรัฐกิจสัมพันธ์กับนายด่านฯ23 มิถุนายน 256383
28 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 9/256310 มิถุนายน 256342
29 เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี8 มิถุนายน 256349
30 วันที่ 3 มิ.ย. 63 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 3 มิถุนายน 256383
31 ประชุมการปรับปรุงแผนบริหารดำเนินการต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของกรมศุลกากร (BCP)1 มิถุนายน 256372
32 วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนังานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร 1 มิถุนายน 256362
33 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 256328 พฤษภาคม 256354
34 ประชุม คบจ. ครั้งที่ 8/256328 พฤษภาคม 256343
35 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออกผลิตภัณฑ์ ?Propylene กับบริษัท.PTT GC27 พฤษภาคม 256356
36 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ?นายอุดมศักดิ์ ไชยเชษฐ์13 พฤษภาคม 256352
37 มอบข้าวสาร (ข้าวเหนียว) ให้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จำนวน 2,000 กิโลกรัม12 พฤษภาคม 256357
38 ลงพื้นที่พบผู้ทบทวนสิทธิ์11 พฤษภาคม 256355
39 ลงพื้นที่พบผู้ทบทวนสิทธิ์3 พฤษภาคม 256357
40 ลงพื้นที่พบผู้ทบทวนสิทธิ์30 เมษายน 256351
41 ออกพื้นที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์29 เมษายน 256367
42 เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 256349
43 ประชุม คบจครั้งที่ 7/256320 เมษายน 256361
44 หารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำของไปดำเนินการผลิต16 เมษายน 256363
45 สรงน้ำพระวันสงกรานต์ พ.ศ. 256313 เมษายน 256364
46 กิจกรรมช่วงป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 201911 เมษายน 256352
47 ร่วมงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6 เมษายน 256352
48 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 256330 มีนาคม 256345
49 ทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201928 มีนาคม 256384
50 รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด (Body Thermometer) จากบริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด25 มีนาคม 256350
51 บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี ส่งมอบรถยนต์25 มีนาคม 256366
52 มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-1924 มีนาคม 256362
53 มอบหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลระยอง12 มีนาคม 256357
54 ประชุมกลุ่มย่อย (ร่าง)แผนส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯ11 มีนาคม 256349
55 มาตรการการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส Covic-1910 มีนาคม 256355
56 แต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์6 มีนาคม 256361
57 ประชุม คบจ. ครั้งที่ 6/25634 มีนาคม 256344
58 ร่วมต้อนรับ ผอ.กฤติกา ปั้นประเสริฐ ผอ.กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรพร้อมคณะ25 กุมภาพันธ์ 256364
59 สำรวจและตรวจการก่อสร้างแนวรั้วชั่วคราว25 กุมภาพันธ์ 256369
60 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน 20 กุมภาพันธ์ 256373
61 โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 519 กุมภาพันธ์ 256356
62 ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่17 กุมภาพันธ์ 2563186
63 เข้าร่วมให้การต้อนรับ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 14 กุมภาพันธ์ 256342
64 หารือเรื่องการจัดเก็บรายได้13 กุมภาพันธ์ 256343
65 ประชุม คบจ.และโครงการศึกษาดูงาน13 กุมภาพันธ์ 256338
66 ร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบนโยบายกองทัพเรือ5 กุมภาพันธ์ 256345
67 ให้คำปรึกษา หารือ กับบริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการในการส่งออกน้ำมันดีเซล5 กุมภาพันธ์ 256355
68 เข้าเยี่ยมชม บริษัท ดานิลี่ จำกัด 5 กุมภาพันธ์ 2563215
69 ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีอร์ด 5 กุมภาพันธ์ 256370
70 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของด่านควบคุมโรคสนามบินอู่ตะเภา29 มกราคม 256365
71 ประชุมนายด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.127 มกราคม 256365
72 ร่วมประชุมการทดสอบระบบ Re-loading LNG25 มกราคม 256393
73 ประชุม คบจ.ครั้งที่ 4/256322 มกราคม 256342
74 เข้าร่วมรับเสด็จฯ และร่วมถวายพระพรชัยมงคล ฯ21 มกราคม 256338
75 บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนบริษัท surveyor เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ด่านฯ21 มกราคม 256347
76 โครงการ อังกฤษหมูหมู16 มกราคม 256341
77 ทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานฝ่ายบริการศุลกากรที่ 215 มกราคม 256355
78 ประชุมคณะทำงานโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง13 มกราคม 256366
79 ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน 9 มกราคม 256357
80 รับฟังการชี้แจง คบจ.ดีเด่น ผ่าน Video Conference7 มกราคม 256341
81 กิจกรรม 5 ส.6 มกราคม 256356
82 ร่วมโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"25 ธันวาคม 256246
83 คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ เข้าพบกับนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ16 ธันวาคม 2562118
84 เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร12 ธันวาคม 256278
85 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)9 ธันวาคม 256244
86 นายถวัลย์ รอดจิตต์ น.ดมพ. และนายสงบ สิทธิเดช หน. ฝบศ.2 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand oilman?s charity invitational golf tournament 20196 ธันวาคม 256249
87 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25625 ธันวาคม 256288
88 กิจกรรมวิ่งบ้านพ่อ ชมหอเฉลิมพระเกียรติ5 ธันวาคม 256267
89 พิธีเปิดอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา4 ธันวาคม 256243
90 พิธีเปิดและเยี่ยม บริษัทแซฟฟรอน ลิฟวิ่ง จำกัด20 พฤศจิกายน 2562167
91 งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 256214 พฤศจิกายน 256275
92 โครงการเสวนาทางวิชาการ ?การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ?14 พฤศจิกายน 256278
93 23.10.62 เวลา 10.30 น. นายถวัลย์รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับจังหวัดระยอง นำโดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) โด23 ตุลาคม 256267
94 23/10/62 เวลา 07.00 น. ด่านศุลกากรมาบตาพุด นำโดยนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับจังหวัดระยองเข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร23 ตุลาคม 256253
95 11/10/62 เวลา 09.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นายกำธร เจริญสุข ผอ. สบศ. ร่วมกับ จนท.ธนารักษ์พื้นที่ระยองตรวจสอบแนวหลักพื้นที่ ที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้ด่านศุลกากรมาบตาพุดใช้ประโยชน์บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ทะเบียนเลขที่ รย.30211 ตุลาคม 256284
96 11/10/62 เวลา 13.30 น.นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นางสาวเจริญพร แจ้งวันสุข หน.ฝคต.เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการนำเข้า - ส่งออกยุทธภัณฑ์ และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม กรมกา11 ตุลาคม 256285
97 วันที่ 9 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ, นายกำธร เจริญสุข ผอ. สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ประชุมร่วมกับผู้แทน บริษัท สะหวัน โลจิสติกส์ จำกัด ในโอกาสเข้าหารือเรื่องการนำเข้าน้ำมันเพื่อผ่านแดนจากไทยไปประเทศลาว ณ ห้องประชุมด่านศ9 ตุลาคม 256262
98 4.10.62 เวลา 10.35 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดระยองและท่องเที่ยวจังหวัดระยองในโอกาสที่? ดร.อุตตม?สาวนายน รมต.กระทรวงการคลังมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคบจ.ระยองและติดตามมาตรการ "ชิม ช้อป ใช้" 4 ตุลาคม 256256
99 วันพุธที่ 2/10/62 เวลา 18.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SURVEYOR บ. SGS ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาบตาพุดอารีน่า จ.ระยอง2 ตุลาคม 256256
100 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง27 กันยายน 256260
ผลลัพท์ทั้งหมด 307 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ