สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง17 มีนาคม 2564 09:52:14263
2 การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก20 มกราคม 2563 13:11:26322
3 มติ ครม. 27 มีนาคม 2561 อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติม2 เมษายน 2561 11:53:50363
4 ความคืบหน้าการประสานงานอย่างบูรณาการ3 กรกฎาคม 2561 15:01:10383
5 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : กรณีจังหวัดระยอง22 มีนาคม 2561 09:11:56399
ผลลัพท์ทั้งหมด 5 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ