ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด และพันธมิตร โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก20 มกราคม 2563 13:11:2654
2 มติ ครม. 27 มีนาคม 2561 อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติม2 เมษายน 2561 11:53:50123
3 ความคืบหน้าการประสานงานอย่างบูรณาการ3 กรกฎาคม 2561 15:01:10111
4 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : กรณีจังหวัดระยอง22 มีนาคม 2561 09:11:56133
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ