สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายโอนเครื่องจักรและวัตถุดิบคงเหลือ ในเขตปลอดอากร เจเนอรัล มอเตอร์ส


20.8.63 เวลา 13.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วย นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. , นางมัสรา ชัยบัณฑิตย์ ผอ.สคศ. ,หน.ฝบศ.2 , หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับตัวแทนบริษัทฯ Mr.Jaryade ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ,คุณครรชิต ชัยสุโพธิ์ รองประธานบริษัท ฮาวาล เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตัวแทนบริษัท เกรทวอลล์ มอเตอร์ จำกัด) และคุณมัลลิกา ภูมิวาร บริษัทฯ ที่ปรึกษา KPMG ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายโอนเครื่องจักรและวัตถุดิบคงเหลือ ในเขตปลอดอากร เจเนอรัล มอเตอร์ส รวมทั้งพิธีการศุลกากร ณ สำนักงานศุลกากรเขตปลอดอากร นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 21 สิงหาคม 2563 16:35:11
จำนวนผู้เข้าชม : 331
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ