ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

โครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพ?ในการติดตามเร่งรัดการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2563


14?/07/63? เวลา? 13.30? น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับ?คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง? เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการเพิ่มประสิทธิภาพ?ในการติดตามเร่งรัดการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2563? และการลงพื้นที่ติดตามส่วนราชการในจังหวัดระยอง? โดยมีโครงการดังต่อไปนี้
1.?โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา?    ต.ทับมา? อ.เมือง? จ.ระยอง
2.? โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง? ต.บ้านค่าย? อ.?เมือง? จ.ระยอง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 กรกฎาคม 2563 16:55:33
จำนวนผู้เข้าชม : 35
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ