สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนังานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์? รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนังานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ประสานงานการควบคุมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแผนงานการดำเนินงาน และรายงานสัญญาจ้างโครงการฯ ตลอดจนการส่งมอบพื้นที่?ทั้งนี้ การดำเนินการปรับปรุงโดยบริษัท อะเมคเกอร์ดีซายน์แอนด์ เฟอร์นิส จำกัด จะเริ่มจากปรับปรุงบริเวณชั้นบน ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา และปรับปรุงชั้นล่างซึ่งจัดเป็นห้องออกกำลังกาย (fitness) ห้องปฐมพยาบาล ห้องละหมาด และห้องทำงานของชมรมสายสัมพันธ์ฯ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มกราคม 2564


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มิถุนายน 2563 16:20:49
จำนวนผู้เข้าชม : 278
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ