สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

ประชุมกลุ่มย่อย (ร่าง)แผนส่งเสริมอุตสาหกรรม ฯ


11.3.63 เวลา 08.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้รับมอบหมายจาก นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (ร่าง)แผนส่งเสริมอุตสาหกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ห้อง 802 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม 2563 14:42:41
จำนวนผู้เข้าชม : 104
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ