สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ข่าวสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรมาบตาพุดให้การต้อนรับนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ด่านฯ26 กุมภาพันธ์ 2561303
2 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายเอกสิทธิ์ พงษ์พานิช หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ร่วมงานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กาตาร์แอร์ไลน์ สนามบินอู่ตะเภา เที่ยวบินโดฮา - พัทยา ณ โรงแรม เคป ดารา รีสอร์ต พัทยา29 มกราคม 2561158
3 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายสุวัชร สิริประภาพล หน.ฝบศ.1 รษก. ผอ.สบศ. ,นายสงบ สิทธิเดช หน.ฝบศ.2 ,นายนริศ จ้ายหนองบัว หน.ฝปป. พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทในเขตปลอดอากรออโต้อัลลายแอนซ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคการให้บริการทางศุลก8 กุมภาพันธ์ 2561197
4 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายเอกสิทธิ์ พงษ์พานิช หน.ฝคต.ดมพ. เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานงานสนามบินและดูพื้นที่ขออนุมัติจัดตั้งคลังสินค้าของบริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้นจากัด ณ สนามบินอู่ตะเภา11 มกราคม 2561204
5 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ให้การต้อนรับนายถวัลย์ รอดจิตต์ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรมาบตาพุด และรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน3 มกราคม 2561175
6 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายสุวัชร สิริประภาพล หน.ฝบศ.1 รษก.ผอ.สบศ. ด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ เขตปลอดอากรนิคมฯ อีสเทริน์ซีบอร์ด เขตปลอดอากรนิคมฯ เหมราชอีสเทริ์นซีบอร์ด และเขตปลอดอากรแคนาดอล9 มกราคม 2561177
7 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่3/2561 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง13 มีนาคม 2561130
8 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ พงษ์พานิช หน.ฝคต. ร่วมกับคณะคบจ.ระยอง ร่วมติดตามประเมินผลตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของ คบจ.ระยอง โดยมีนายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้การต้อนรับ ณ ตลาดนัดสีเขียว 14 มีนาคม 2561170
9 กิจกรรมอังกฤษหมูๆ ด่านศุลกากรมาบตาพุด15 มีนาคม 2561227
10 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และ นายสุวัชร สิริประภาพล รษก.ผอ.สบศ. ,นายนริศ จ้ายหนองบัว และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับนายประทีป อุดมพัฒนาการ ผชช.สกม. ,นายเติมวงศ์ จันทร์ชุ่ม ผอ.ส่วนวินัยและความรับผิดทางล7 มีนาคม 2561145
11 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่4/2561 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง19 มีนาคม 256192
12 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วย นายสุวัชร สิริประภาพล รษก.ผอ.สบศ. เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านพิธีการศุลกากร ณ บริษัท คาทูน นาที (ไทยแลนด์) จำกัด เขตปลอดอากร อ. ปลวกแดง จ.ระยอง 20 มีนาคม 2561184
13 ตามนโยบายนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผอ. ศภ.1 ให้ด่านศุลกากรมาบตาพุด ติดตามผลการดำเนินงานและพบปะ รับฟังปัญหาอุปสรรค ของผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรอย่างสม่ำเสมอ 29 มีนาคม 2561528
14 เจ้าหน้าที่ ฝบศ.2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 11 เมษายน 2561147
15 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัทอูเบะ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เตะฟุตบอล ณ.สนาม shoot จ.ระยอง20 มีนาคม 2561137
16 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง26 มีนาคม 2561106
17 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมประชุมกับ นอ.พิศิษฐ์ ทองทา ผู้อำนวยการกองปฎิบัติการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกยุทโธปกรณ์ฝึกร่วมกับทหาร ณ สำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา27 มีนาคม 2561365
18 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกับคุณธัญญารัตน์ จิรพินิจธนโชติ ผอ.ฝ่าย และคุณสุนันทา พุทธวงศ์ ผจก.กรุงไทย สาขามาบตาพุด ร่วมกับด่านศุลกากรมาบตาพุดติดตามการให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง edc ของด่านศุลกากร ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด27 มีนาคม 2561228
19 งานบริการศุลกากรสนามบินอู่ตะเภา เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามบินฯ ห้วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์11 เมษายน 2561615
20 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ประจำสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3 เมษายน 2561276
21 ตัวแทนด่านฯเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ณ เทศบาลตำบลชำฆ้อ อ.เขาขะเมา จ.ระยอง16 พฤษภาคม 2561159
22 หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมเรื่อง เกี่ยวกับเขตปลอดอากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อารีบาบา) ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร20 มิถุนายน 2561574
23 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ณ สนาม Shoot ต.เนินพระ จ.ระยอง28 มีนาคม 2561160
24 น่ายด่านฯ มอบหมายให้นายสุวัชร สิริประภาพล รษก.ผอ.สบศ. เข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกราานต์ร่วมกับ คบจ. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ารดน้ำขอพร นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.ระยอง10 เมษายน 2561360
25 เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้สาร โดยสำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport20 มิถุนายน 25611,743
26 หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง ภารกิจกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง13 มิถุนายน 2561136
27 เจ้าหน้าที่ด่านฯมาบตาพุด ร่วมกับบริษัท เคริร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจสอบเศษเหล็กเพื่อชำระภาษี ตามที่ BOI มีหนังสือเรียกเก็บภาษี25 มิถุนายน 2561153
28 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง27 มิถุนายน 2561161
29 เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งจัดทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายด่านฯ และผู้บริหาร ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด 10 เมษายน 2561206
30 ด่านศุลกากรมาบตาพุด จัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อให้บุคลากร และผู้มีติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพร 3 กรกฎาคม 25611,233
31 เจ้าหน้าที่ด่านฯ อบรมหลักสูตรระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ณ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร17 กรกฎาคม 2561157
32 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ระยอง แข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เพื่อสุขภาพจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ โรงยิม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดระยอง17 กรกฎาคม 2561179
33 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมด้วยนางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง และ คบจ.ระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้นแก่กลุ่มนักศึกษา Startup Club นักศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตามนโยบายรัฐบาลTHAILAND 4.0 เพื่อเสริมสร้างความรู้แ4 เมษายน 2561201
34 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมด่านฯ3 เมษายน 256197
35 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ นายสุวัชร สิริประภาพล รษก.ผอ.สบศ. พร้อม จนท.ด่านฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท สวัสดิ์อุดม เอ็นจิเนียริ่ง ระยอง จำกัด ที่จัดตั้งเป็นเขตปลอดอากร ณ เลขที่ 11/1 ถนนเจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 4 เมษายน 2561513
36 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง18 กรกฎาคม 2561137
37 หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และตัวแทนด่านฯ เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลการขายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศุลกากร31 กรกฎาคม 2561266
38 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับกระทรวงการคลัง สรรพากร และ ธนารักษ์ ร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตซอลสานสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากลาง จ. ระยอง31 กรกฎาคม 2561190
39 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่5/2561 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง9 เมษายน 2561117
40 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง25 เมษายน 2561108
41 หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และตัวแทนด่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการวางแผนแม่บทโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา พื้นที่โดยรอบจังหวัดระยอง และการศึกษาความเป็นไปได้โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง26 เมษายน 2561132
42 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง1 พฤษภาคม 2561144
43 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง14 สิงหาคม 2561199
44 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมภักดีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง30 สิงหาคม 2561127
45 ผอ.สบศ. และตัวแทนด่านฯ เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการเรือค้าชายฝั่งสำหรับเรือที่ใช้ในการสนับสนุนการสำรวจและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสงขลา6 กันยายน 2561135
46 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. และเจ้าหน้าที่ประจำเขตปลอดอากรฯ ด่านศุลกากรมาบตาพุดเข้าเยี่ยมชมดูการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการให้บริการด้านศุลกากร ณ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 27 เมษายน 2561452
47 นายถวัลย์ รอดจิตต์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมด่านฯ8 พฤษภาคม 2561148
48 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมนายด่านศุลกากรในพื้นที่ ศภ.1 โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศภ.1 กรมศุลกากร7 พฤษภาคม 2561261
49 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ณ ศาลากลางจังหวัด9 พฤษภาคม 2561137
50 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง26 กันยายน 2561149
51 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. , หน.ฝบศ.1 และเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ ร่วมทำบุญประจำปีที่ ท่าเรือไทยพรอสเพอริตี้ 28 กันยายน 2561123
52 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง (คบจ.ระยอง) นำโดย นางจินตนา รักสุจริตวงศ์ คลังจังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย ในโอกาสที่รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10 ตุลาคม 2561328
53 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ประจำสนามบินอู่ตะเภา ให้การต้อนรับคณะดูงาน คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดเลย15 พฤษภาคม 2561273
54 นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน INEX?18 (IRPC-Naval Exercise 2018) ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)16 พฤษภาคม 2561225
55 นายด่านฯเข้าร่วมกีฬาสามัคคีของสำนักงานท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่สนาม CG Sport อ.เมือง จ.ระยอง16 พฤษภาคม 2561195
56 นายด่านศุลกากรมาบตาพุดพร้อมด้วย นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ สรรพากรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการพบเจ้าหน้าที่บริษัท SCG ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ณ สนาม SCG จ.ระยอง17 พฤษภาคม 2561624
57 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมด้วยนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. เยี่ยมชมผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร BMW โดยมี ดร.ชบาพร เว็นเซล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท BMW แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และคุณสิรฉัตร สมัยกุล บริษัท แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) ฯ24 พฤษภาคม 2561302
58 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์แข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตรภายในด่านฯ ณ สนาม CG Sport Club ระยอง25 ตุลาคม 2561156
59 เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง" ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง6 พฤศจิกายน 256194
60 นายนริศ จ้ายหนองบัว หน.ฝปป. ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอร่างยุทธศาสตร์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภาคตะวันออก) โครงการ "ศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ กรมศุลกากร ระยะ 20 ปี" ณ ศรีราชา9 พฤศจิกายน 2561240
61 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยองลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง24 พฤษภาคม 2561143
62 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บริษัท SCG ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ณ สนามบริษัท SCG จ.ระยอง24 พฤษภาคม 2561132
63 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมาคมสโมสรศุลกากร ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารสโมสร กรมศุลกากร25 พฤษภาคม 2561241
64 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุดเข้าร่วมประชุม กรมการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง30 พฤษภาคม 2561155
65 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการนำร่องในการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ Full Cumulation ภายใต้ AANZFTA ณ โรงแรม Novotel ประตูน้ำ กทม.9 พฤศจิกายน 256193
66 เจ้าหนา้ที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบาลชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง14 พฤศจิกายน 256195
67 นายนริศ จ้ายหนองบัว รษก.หน.ฝคต.ดมพ. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกสนามบิน ณ ห้องประชุมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา14 พฤศจิกายน 2561302
68 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่ 1/2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง29 พฤศจิกายน 256178
69 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่ 12/2561 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง17 ธันวาคม 256173
70 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้การเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ (Startup Club) ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง6 มิถุนายน 2561172
71 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดระยองเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ที่พักข้าราชการกรมศุลกากรมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง30 พฤษภาคม 2561474
72 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2561 และ คบจ. ร่วมกับศุลกากรรักษ์ รุ่น 20 มอบชุดโต๊ะอาหาร จำนวน 5 ชุด , เครื่องทำความเย็น จำนวน 5 ชุด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง อ.เมือง 5 มิถุนายน 2561354
73 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ให้การต้อนรับนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผอ.สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ในโอกาสตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ด่านฯ18 มิถุนายน 2561236
74 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. และหน.ฝบศ.1 ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด21 ธันวาคม 256195
75 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่12/2561 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง 27 ธันวาคม 2561152
76 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่ 3/2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง8 มกราคม 256265
77 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. เข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ฟอร์ด ไทยแลนด์ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการให้บริการด้านศุลกากร ณ เขตปลอดอากร ฟอร์ด ไทยแลนด์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21 มิถุนายน 2561319
78 เจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมการอบรมโครงการ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับ AEC ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 18-21 มิ.ย. 6118 มิถุนายน 2561162
79 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดสีเขียวครั้งที่ 3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง20 มิถุนายน 2561218
80 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นายสุวัชร สิริประภาพล เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 201 กรมควบคุมมลพิษ9 มกราคม 2562160
81 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด , ผอ. สบศ. และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุด ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน31 มกราคม 2562118
82 หน.ฝคต. ร่วมกับทหารกองทัพบกและกองทัพเพื่อตรวจยุทธภัณฑ์ประเภทตอปิโด จรวด missile ณ สนามบินอู่ตะเภา19 มิถุนายน 2561191
83 เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาบตาพุด ร่วมทำการตรวจวัดระดับและคำนวณปริมาณผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มนำเข้าโดยบริษัท จีจีซี โดยเข้าถังหมายเลข TK-2 ของบริษัท ไตรโคเนียร์ แอ็คมี ที่สัตหีบ (จุกเสม็ด) โดยเป็นการนำเข้าครั้งแรก16 มิถุนายน 2561382
84 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ พร้อมนายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. ร่วมประชุมกับคุณเสรี เจริญสุขใส ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการขายและคณะ บริษัท โงวฮก จำกัด เตรียมการดำเนินงานร่วมกันในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตนำเรือตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ 26 มิถุนายน 2561160
85 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดระยอง ครั้ืงที่ 4/2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดระยอง13 กุมภาพันธ์ 256269
86 Mr.Roy Huang และ คุณศิราภรณ์ วงศ์สกุลวิวัฒน์ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด , นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. และ นายสงบ สิทธิเดช เพื่อขอคำแนะนำในการขอจัดตั้งเขตปลอดอากรในพื้นที่ จังหวัดระยอง22 กุมภาพันธ์ 2562690
87 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุดมอบหมายให้นายประหยัด เลี่ยวสมบูรณ์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 สถานการณ์โรคเมอร์ส (MERS-Cov) ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ26 มีนาคม 2562192
88 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง 3 เมษายน 256263
89 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมาบตาพุดร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรมาบตาพุด26 มิถุนายน 2561261
90 ตัวแทนงานบริการศุลกากรสนามบินฯ ด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา กรณีโรคทางเดินหาายใจตะวันออกกลาง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 61 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา27 มิถุนายน 2561236
91 หน.สุวัชร หน.ฝ่ายฯ 1 และเจ้าหน้าที่ ได้มาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเรือท่าจุกเสม็ด และเจ้าหน้าที่บริษัทโหงวฮก ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดสถานที่ที่จะกำหนดให้เป็นทำเนียบท่าเรือ,จุดตรวจ Checking post และที่ทำการศุลกากรประจำทำเนียบท่าเรือ29 มิถุนายน 2561150
92 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด, นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ., นายสงบ สิทธิเดช หน.ฝบศ.2, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศุลกากรที่2 ร่วมประชุมลดอัตราอากรฯ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ณ ด่านศุลกากรมาบตาพุด23 เมษายน 256294
93 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นายวิรัตน์ ขวัญสุด หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสรรคคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง25 เมษายน 2562147
94 เจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านภารกิจของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและศึกษาดูงาน ณ โรงแยกก๊าซบริษัท ปตท.26 เมษายน 2562143
95 เวลา 13.30 น. คณะทำงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) ร่วมพิจารณาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด่านศุลกากรมาบตาพุด เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว ณ ห้องประชุมเล็ก ดมพ.26 เมษายน 256298
96 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่งสังกะสีผสม และลวดสีสังกะสี ของบริษัท โดวะ เมทัลล์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อขอขยายกำลังผลิตจาก 48 ตัว/วัน เป็น 69ตัน/วัน ณ พัฒนากอ2 กรกฎาคม 2561207
97 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและกรรมการผู้ควบคุมงาน ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงห้องล้างจานใหม่ และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ห้องล้างจานเดิม 9 กรกฎาคม 2561203
98 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร , หน.ฝคต. และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่โรงพักสินค้าชั่วคราว บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด และเข้าเยี่ยมชมเขตปลอดอากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน บริษัท การบินไทย ณ สนามบินนานาชาตินานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา16 กรกฎาคม 2561398
99 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 29 เมษายน 256276
100 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง14 พฤษภาคม 2562128
ผลลัพท์ทั้งหมด 316 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ