สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG: Liquified Natural Gas) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด


18.8.63 เวลา 10.30 น. ด่านศุลกากรมาบตาพุด นำโดยนายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯ, นายกำธร เจริญสุข ผอ.สบศ. , และนางมัสรา ชัยบัณฑิตย์ ผอ.สคศ. และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับคุณสุชีลา สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคุณอรรคพล ปิ่นแก้ว วิศวกรอาวุโส บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด พร้อมคณะ ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG: Liquified Natural Gas) และแผนการดำเนินการพัฒนาท่าเรือบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัดให้เป็น Regional LNG Hub ตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2563 


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 สิงหาคม 2563 08:28:37
จำนวนผู้เข้าชม : 336
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ