สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

ข้าร่วมบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.179


2.7.63 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้นางสาวนิรดา เพชรฤทธิ์ นักวิชากาารศุลกากรชำนาญการ และนายขวัญชัย  คำหอม  เจ้าพนักงานศุลกากรชำนาญงาน เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.179 การตรวจเยี่ยม โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ของพล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.ผอ.ศปนม.ตร.  ณ ท่าเรือ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2563 14:03:39
จำนวนผู้เข้าชม : 255
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ