สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19


ตั้งแต่ 23/3/63 ด่านฯมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19โดยตรวจวัดอุณภูมิและใส่หน้ากากอนามัยกับจนท.ศุลกากรและผู้มาติดต่อราชการและให้ความร่วมมือกับจังหวัดระยองในการเฝ้าระวังข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามหนังสือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/ว217 ลว.21/3/63โดยเคร่งครัด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม 2563 16:29:51
จำนวนผู้เข้าชม : 75
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ