สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่

17.2.63 เวลา 08.00 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด และนายสมเกียรติ บรรพบุรุษสกุล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รก.หน.ฝบศ.1 เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ณ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 ด้านความมั่นคงและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 255 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาบริหารงานโดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิเช่าอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการบริหารจัดการท่าเรือเฟอร์รี่ บริหารโดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ส่วนการบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ โดยบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผลประโยชน์ของโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการขนส่งทางทะเลระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ของประเทศไทย เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในบริเวณโดยรอบท่าเรือจุกเสม็ดให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กองทัพเรือได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ท่าเรือจุกเสม็ด 2 ด้าน คือ ด้่านเศรษฐกิจและความมั่งคง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ท่าเรือจุกเสม็ดเป็นท่าเรือ One Port Two Mission โดยการดำเนินการด้านความมั่นคงอยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ ส่านด้านเศรษฐกิจอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2563 17:13:50
จำนวนผู้เข้าชม : 260
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ