ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

หารือแนวทางการปฏิบัติพิธีการกรณีบริษัทฯได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


2.7.63 เวลา 13.30 น. คุณชาติชาย อาชวพงศ์พาณิชย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เข้าพบนายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุดและเจ้าหน้าที่ด่านฯ 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคดรนา 2019 (โควิด 19) โดยหามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2563 16:14:44
จำนวนผู้เข้าชม : 52
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ