ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมาบตาพุด ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3868 3370

สำรวจและตรวจการก่อสร้างแนวรั้วชั่วคราว


25.2.63 เวลา 13.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมาบตาพุด มอบหมายให้ นางสาววาสินา เกษรบัว หน.ฝบท. เข้าสำรวจและตรวจการก่อสร้างแนวรั้วชั่วคราวในด้านที่สุ่มเสี่ยงต่อการบุกรุกของราษฎร โดยมีความยาว 128 เมตร จะแล้วเสร็จภายใน 20 วัน ซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร จำนวน 36,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างด่านฯ มาบตาพุดแห่งใหม่ ณ บริเวณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2563 13:44:18
จำนวนผู้เข้าชม : 70
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ